چرا لیپا را انتخاب کنیم؟


امکان افزودن و ویرایش محتوا در لحظه

نصب سریع و آسان اپلیکیشن

پشتیبانی تیم ما از کاربران شما

ارائه گزارش مدیریتی کاربرانی که از محتوای شما استفاده می کنند

دسترسی محافظت شده به محتوای تولید شده توسط شما

در صورت داشتن هر گونه پرسش در مورد روند کار و یا خدمات ما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان ما در تماس باشید.

50 52 30 91- 021 774 93 21 - 0921


LipaAccount@gmail.com LipaAccount@yahoo.com

شبکه های اجتماعی

محتوای دیجیتال


محتوای دیجیتال نوع خاصی از محتوا است که کاربرد اصلی آن در تحویل اطلاعات یا آموزش است. داده به عنوان حقایق خام و اولیه و اطلاعات به عنوان داده هایی که در قالبی شکل گرفته اند و برای افراد بامعنا و سودمندند، تفسیر می شوند. محتوای دیجیتال بیشتر شامل ترکیبی از اطلاعات و نرم افزارند و طیفی با درجه های مختلف از ترکیب نرم افزار یا اطلاعات را می توان برای آن در نظر گرفت. مسئلۀ مهم پیرامون محتوای دیجیتالی به پویایی استفاده از آن مرتبط است. اعتقاد بر این است که این محتوا اطلاعات ایستای موجود در قفسه ها نیست بلکه فرایندی پویا و متحرك شامل آگاهی رسانی، ارائۀ دستورعمل، و اجرای یک جریان کاری از دانش است. ارزش استراتژیک محتوای دیجیتالی در این است که می تواند مانند یک مایع سیال عمل کند. می توان محتوای دیجیتالی را مانند عامل انرژی زای فِکری تصور کرد که سازمانی را هدایت می کند تا بتواند به اطلاعات مهم و حیاتی در شرایط حساس یا سخت کسب و کار دسترسی به هنگام داشته باشد. با وجود ارزشمند بودن فعالیت های روزانۀ کسب و کار محتوای دیجیتالی ابزاری برای مدیریت و اداره سازمان به صورت غیر منفعل و مبتکرانه است. به این ترتیب که با ایجاد شرایط بهینۀ خودکار سازی فعالیت ها و وظایف از زمان ارزشمند نیروی انسانی برای ایفای نقش ها و فعالیت های خلاقانه و نوآورانه استفاده می کند. برای استفاده از محتوای دیجیتالی توجه به نکته های استراتژیک زیر لازم است:

سیستم ها و نظام دانش

استفاده مؤثر از محتوای دیجیتالی به زنجیره گسترده ای از ابزارها، برنامه های کاربردی، و سیستم های اطلاعاتی وابسته است. این زنجیره شامل اقلامی مانند کامپیوترهای کیفی و رومیزی و تلفن های همراه دیجیتالی و هوشمند است اما تنها به این اقلام محدود نمی شود. نرم افزارهای جدید پشتیبانی کننده از کارکردهایی همچون تعامل به هنگام یا اتاق های گفتوگوی گروهی اینترنتی و پیوسته، همگی در تلاشند تا شرایط استفاده از جنبۀ تبادل و اشتراك محتوای دیجیتالی را ایجاد نمایند. در همین راستا خط مونتاژی با هدف تولید یک محصول استقرار و راه اندازی می شود، و هر گونه عملیات الکترونیکی برای بهینه سازی جریان اطلاعات و محتوای دیجیتالی بین افراد طراحی می شود.

فیلترهای ربط

بسیاری از سازمان ها هیچ گونه استراتژی برای محتوا یا دانش خود ندارند. برای نمونه، تولید و کاربرد محتوا مانند استفاده از منابع اطلاعاتی در همۀ سازمان گسترده شده است، بدون اینکه درگیری و بررسی واقعی از نیازهای اطلاعاتی سازمان، یا روش بهینه ای برای پشتیبانی از کاربران اصلی با منابع دانش وجود داشته باشد. در نتیجه، استفاده افراد از محتوای الکترونیکی، چه با مراجعه به مخزن های آرشیوی درون سازمان و چه مراجعه به منابع خارجی مانند شبکۀ وب یا فراهم کنندگان محتوای باارزش، بی نظم و پرهزینه است. یکی از خطرات واقعی در نسخه برداری و گسترش محتوای دیجیتالی این است که این محتوا مزاحمت ها و دردسرهای پرهزین های را برای کارمندان ایجاد می کند زیرا جستوجوهای زمان بری برای یافتن محتوای مرتبط لازم است. ابزارهای خدمات محتوای باارزش و درگاه های داخلی، افراد را در ایجاد ابزارها و مخرن های آرشیوی مناسب از محتوای مرتبط برای شناسایی محتوای مناسب توانا می سازند. استراتژی دانش و محتوای مؤثر با تعیین محتوا و اطلاعات مرتبط آغاز و با شناسایی بهترین استفاده افراد و منابع پیشرفت می کند.

شبکه های تخصصی

شبکۀ اینترنت فرهنگ تبادل اطلاعات و دانش را پرورش داده است. این فرهنگ سازمانی جدید، به سمت گروه های دانش و مخزن های سازمانی کوچک و منزوی گرایش دارد. گروه های کار رویکردی جدید و رو به تکاملی برای ایجاد شبکه های میان کارکردی گسترده تر است که به پُر و یکپارچه کردن فاصلۀ بین افرادی که تخصص و دانش سازمان را در اختیار دارند، کمک می کند. محتوای دیجیتالی گفت و گویی بین یک شرکت و بازار آن است. ویژگی های محتوای دیجیتالی، به ویژه مستقیم و بی واسطه بودن و تأثیر آن، توجه استراتژیک به چگونگی انجام این گفت و گو را لازم می کند. نیازهای کلیدی محتوای در حال پیدایش از ناشران خارجی، منابع داده ها، شریکان، تأمین کنندگان برون سپاری و دیگران کسب و کار را هدایت می کنند. ایجاد و گسترش شبکه های تخصصی به شخصی سازی مؤثر نیاز افراد و گروه ها برای دسترسی به منابع اطلاعاتی وابسته است. نیازهای محتوایی گروه ها می تواند ابزارهای مؤثری جهت ایجاد اجتماعات و گروه های الکترونیکی باشد که افراد بتوانند در آن دانش خود را مبادله کنند و از دیگران بیاموزند.

ویژگی محتوای دیجیتال

ترکیب اطلاعات: ادغام و یکپارچگی انواع مختلف اطلاعات در یک سیستم؛ بخش بندی و کارکرد فرا متن
دسترس پذیری: در دسترس قرار دادن محتوای ارائه شده از طریق کانال های الکترونیکی
سرعت بالا: دریافت اطلاعات موردنیاز با صرف کمترین زمان و سرعت بالا
ارائه محتوا در فرمت های متفاوت و با توجه به نیاز کاربران مانند: فیلم، متن، عکس